Sun 26.09.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Sat 02.10.

10:00-12:30

bauhaus_tour
National Architecture GDR

14:00-16:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

15:00-17:30

bauhaus_tour
Die Karl-Marx-Allee 1949-69

Sat 16.10.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Das Hansaviertel 1957

Sun 17.10.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Sat 23.10.

14:00-16:30

bauhaus_tour
DieFriedrichstraße

Sun 24.10.

Sun 28.11.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Thu 21.04.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Sun 08.05.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Thu 19.05.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Sun 22.05.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Sun 05.06.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Thu 09.06.

17:00-19:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Kulturforum

Sat 11.06.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Radically modern (bike tour)