Sat 09.04.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

Thu 21.04.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

Sat 23.04.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Bauhaus-Tattoo

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Bauhaus-Tattoo

Thu 28.04.

18:00-21:00

bauhaus_werkstatt online
Der Bauhaus-Vorkurs in 180 Minuten

Sat 30.04.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
All Eyes on Me

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
All Eyes on Me

Sat 07.05.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Der audiovisuelle Lunch

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Der audiovisuelle Lunch

Sun 08.05.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

Tue 10.05.

18:30-20:00

Talkshop Museum 2022
Außenräume: Wir schaffen Zugänge!

Thu 12.05.

18:30-20:00

Talkshop Museum 2022
Künstlerische Forschung: Wir vernetzen uns!

Sat 14.05.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Schmuck aus der Eisenwarenabteilung

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Schmuck aus der Eisenwarenabteilung

14:00-15:30

bauhaus_werkstatt
Der audiovisuelle Lunch

15:30-17:00

bauhaus_werkstatt
Der audiovisuelle Lunch

Wed 18.05.

18:30-20:00

Talkshop Museum 2022
Archiv: Wir sind gegen Staub!

Thu 19.05.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

18:00-21:00

bauhaus_werkstatt online
Der Bauhaus-Vorkurs in 180 Minuten

18:30-20:00

Talkshop Museum 2022
Restaurierung: Wir sind reich!

Sat 21.05.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Bauhaus-Tattoo

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Bauhaus-Tattoo

Sun 22.05.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum