Sat 02.07.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

Sun 03.07.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

Sun 10.07.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Cultural Forum

Sun 17.07.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Radikal Modern – Radtour

Fri 22.07.

17:00-19:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Cultural Forum

Sun 31.07.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Ringsiedlung Siemensstadt

Sat 06.08.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

Sat 20.08.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Cultural Forum

Sat 27.08.

17:00-19:00

Lange Nacht der Museen
the temporary Musikzimmer

18:00-02:00

Lange Nacht der Museen
Lange Nacht der Museen 2022

19:00-19:30

Lange Nacht der Museen
Kurzführung im Infocenter the bauhaus view

20:00-20:30

Lange Nacht der Museen
Kurzführung im Infocenter the bauhaus view

Sun 28.08.

10:00-16:00

bauhaus_tour
Exkursion ADGB Bundesschule Bernau

Sat 03.09.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Farbexperimente

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv and Cultural Forum

Sat 10.09.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Weben im Quadrat

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Weben im Quadrat

Sun 11.09.

14:00-16:30

bauhaus_tour
Bauhaus-Archiv und Kulturforum

Sat 17.09.

11:00-12:30

bauhaus_werkstatt
Wie kommt der Knoten in den Kopf?

12:30-14:00

bauhaus_werkstatt
Wie kommt der Knoten in den Kopf?